Orange

 

 

 

Нашата валидирана, сеопфатна услуга за геномско профилирање, базирана на ткиво, се користи кај сите солидни тумори и помага во донесување на ефикасни, персонализирани одлуки за третман1,2

Гени и биомаркери

Сеопфатна проценка во еден тест

FoundationOne®CDx е потврден за откривање на сите видови геномски промени во над 300 гени поврзани со појавата на рак, вклучувајќи и избрани интрони на над 25 гени, кои во солидните тумори често се поинаку разместени или променети. 

Валидација

Сеопфатна платформа одобрена од страна на FDA

FoundationOne CDx  се базира на нашата аналитички и клинички валидирана, сеопфатна платформа одобрена од FDA.1,5 Можете да бидете сигурни во добиените информации од FoundationOne CDx благодарение на прегледот и одобрувањето на процесот од страна на FDA, вклучувајќи ја аналитиката и клиничката валидација, и биоинформатиката.3

Преглед и одобрување на процесот на FoundationOne CDx платформата од страна на FDA
Што е разликата помеѓу аналитичка и клиничка валидација?

Детален извештај

Извештајот на ЕУ вклучува лекови одобрени во ЕУ

Нашиот јасен, детален извештај содржи информации за клинички значајни геномски промени во туморот на пациентот, потенцијални целни терапии и достапни клинички студии.

Извештајот, исто така, нагласува важни гени поврзани со развојот на болеста кои немаат препознатливи геномски промени и се поврзани со можна резистентност на терапијата, па на тој начин се исклучуваат потенцијално неефикасните терапии.13 Во новиот извештај на Европската унија опфатени се лековите одобрени во ЕУ.

Нови информации

Откријте како FoundationOne® CDx може да Ви помогне во изработка на план за лекување што Ви е приспособен лично вам

FoundationOne CDx може да открие клинички значајни геномски промени кои другите тестови често не ги откриваат и на тој начин да открие нови можности за лекување.

Клучни промени кај не-ситноколеточниот белодробен карцином

Ефикасно тестирање

Заштедува ткиво и време

FoundationOne CDx - само еден тест кој ги открива сите геномски промени, заштедувајќи ткиво и време.
Нарачај

Нарачајте FoundationOne CDx

Откријте како FoundationOne®CDx може да Ви помогне во изработка на план за персонализирано лекување.

PD-L1 со IHC (имунохистохемија) може да се нарача како дополнителна услуга заедно со FoundationOne CDx.

*Base substitutions, insertions or deletions, copy number alterations and gene rearrangements.

†Clinical validation based on demonstrated concordance with the following companion diagnostics: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. For more information, please see the FoundationOne®CDx Technical Information available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

‡Based on a concordance study with FoundationOne®. FoundationOne CDx leverages the same comprehensive genomic profiling approach and is highly concordant with FoundationOne.

EGFR, epidermal growth factor receptor. FDA, US Food and Drug Administration. FISH, fluorescence in situ hybridisation. IHC, immunohistochemistry. MSI, microsatellite instability. NCCN, National Comprehensive Cancer Network. NGS, next generation sequencing. NSCLC, non-small cell lung cancer. PD-L1, programmed death-ligand 1. 
TKI tyrosine kinase inhibitor. TMB, tumour mutational burden.

References
 1. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed March 2019).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval Press Release, 2017. Available at: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm587273.htm (Accessed March 2019).
 3. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 5. FoundationOne®CDx clinical validation, 2017. Available at: http://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Accessed March 2019).
 6. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/reporting (Accessed March 2019).
 7. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 8. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 10. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 11. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 12. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 13. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2016; 15: 743–752. 
 14. Wheler JJ et al. Cancer Res 2016; 76: 3690–3701. 
 15. Dhir M et al. Cancer Med 2017; 6: 195–206. 
 16. Merker JD et al. J Clin Oncol 2018; 36: 1631–1641.
 17. Scheerens H et al. Clin Transl Sci 2017; 10: 84–92.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6: 762–770.
 19. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.