Наши услуги  

Високо квалитетни услуги

Високо квалитетни услуги за пациенти во различни клинички ситуации

Високо квалитетните услуги на Foundation Medicine за сеопфатно генско тестирање им помагаат на лекарите да го оптимизираат и персонализираат третманот на пациентите при различни клинички ситуации.1-4
All our services use our leading comprehensive genomic profiling approach to identify clinically relevant alterations and potentially expand treatment options

Сите услуги на Foundation Medicine го користат нашиот водечки сеопфатен пристап кон генско тестирање, со кој темелно се анализира геномот на туморот со цел да се утврдат клинички значајни промени и потенцијално да се прошират можностите за лекување на пациентите.5–10
Геномска база

 

Како се зголемуваат сознанијата за ракот, така се развиваат и нашите тестови

Нашата геномска база на податоци моментално вклучува над 200.000 геномски профили за повеќе од 150 поттипови на чести и ретки тумори. Напредната биоинформатика ги толкува податоците, вклучувајќи ретки и сложени промени, со цел да се добие целосен увид.1,6

Нашите тестови постојано се развиваат за да ги опфатат клинички најзначајните геномски промени заедно со можните целни терапии и достапните клинички студии.1,6

Our growing database includes 200,000+ genomic profiles, allowing our tests to constantly evolve so we can provide the most clinically relevant insights
References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed March 2019).
 3. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
 4. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 7. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 8. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 9. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 10. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 11. Foundation Insights. Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Accessed March 2019).