Иновативен пристап кон сеопфатно геномско тестирање

Нашиот пристап

Foundation Medicine детално го испитува геномот на туморот

За сеопфатно геномско тестирање, Foundation Medicine користи технологија на секвенционирање на следната генерација (анг. Next Generation Sequencing - NGS) за да се испитаат деловите од туморскиот геном кои со другите тестови се изоставуваат. Сеопфатното геномско тестирање открива четири главни видови на генетски промени - замена т.е. супституција на бази, инсерции или делеции, промени во бројот на копии и генски преуредувања т.е. реаранжмани во групата на гени за кои се знае дека се значајни за развојот на рак. Исто така, се одредува мутациското оптоварување на туморот (анг. Tumour Mutational Burden - TBM) и микросателитската нестабилност (анг. Microsatellite Instability - MSI). 

Што го прави сеопфатното геномско тестирање т.е. профилирање различно?

Детален извештај

Извештајот вклучува лекови кои се одобрени во ЕУ

Нашиот детален извештај содржи информации за клинички значајни геномски промени во туморот на пациентот, можни целни терапии и достапни клинички студии.

Во извештајот се нагласуваат и важните гени поврзани со развојот на болеста кај кои не се детектирани алтерации, како и геномски алтерации кои се асоцирани со потенцијална резистенција кон постоечките тераписки опции, се со цел да се исклучи употребата на потенцијално неефикасни терапии.13

Погледнете примерок на извештај:

Валидација

Валидирано и поддржано со клинички докази

Нашите услуги се поддржани со голем број клинички докази и со над 200 публикации од основањето на компанијата Foundation Medicine.14,15 Публикациите за сеопфатно геномско тестирање се објавуваат во најрелевантните медицински списанија.4–6

Погледнете повеќе:

Ваши пациенти, нивна перспектива

Слушнете приказни од пациенти како вас кои зборуваат за нивните искуства со Foundation Medicine на следниов линк.

„Ќе дојде денот кога доктор ќе ви каже дека пронашле нешто што може да ви помогне, и одеднаш надежта повторно ќе се разбуди во вас“.

г-ѓа Хитер, направила тест FoundationOne® и го победила ракот

*TMB reported in FoundationOne CDx and FoundationOne Heme. MSI reported in FoundationOne CDx, FoundationOne Liquid and FoundationOne Heme.

†Clinical validation based on demonstrated concordance with the following companion diagnostics: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. For more information, please see the FoundationOne®CDx Technical Specifications available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

FDA, US Food and Drug Administration. MSI, microsatellite instability. NGS, next generation sequencing. TMB, tumour mutational burden.

References