Alt

Како до услугата од Foundation Medicine

Процес на нарачка

Лесен и едноставен процес на нарачка

Услугата од Foundation Medicine може да ја нарачате на лесен и едноставен начин. Резултатите ќе Ви бидат доставени за околу 14 дена од денот на прием на примерокот во нашата лабораторија 1-3 кое претставува време споредливо со времето потребно за изработка на други помалку сеопфатни тестови.1-3 Ве молиме консултирајте се со Вашиот надлежен лекар дали еден од трите расположливи теста претставува оптимален избор за Вас.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗА ДА НАРАЧАТЕ ТЕСТИРАЊЕ ВЕ МОЛИМЕ КОНТАКТИРАЈТЕ ГИ ЛОКАЛНИТЕ ОВЛАСТЕНИ ДАВАТЕЛИ НА FOUNDATION MEDICINE УСЛУГАТА:

Клиничка болница „Аџибадем Систина“ 

Адреса: ул. Скупи 5А, 1000 Скопје, РС Македонија

Драгана Китановска, Медицински лаборант

Е-пошта: dragana.kitanovska@acibademsistina.mk

мобилен телефон: 072 562 800

Јулијана Мустеникова, Медицински лаборант

Е-пошта: mustenikova.julijana@acibademsistina.mk

мобилен телефон: 072 270 947

и

ПЗУ „ЖАН МИТРЕВ“

Лабораторија за генетика и персонализирана медицина

Адреса: ул. Бледски договор бр. 8, 1000 Скопје, РС Македонија

www.zmc.mk

Сања Механџиска, М-р. молекуларен биолог

е-пошта: sanja.mehandziska@zmc.mk

мобилен телефон: 075 892 271

Александра Стајковска, Дипл. молекуларен биолог

е-пошта: aleksandra.stajkovska@zmc.mk

мобилен телефон: 075 231 315

Информирајте се како да нарачате

Процес на нарачка на услуга од Foundation Medicine

Инструкции за примерокот
Дополнителен тест за PD-L1

Тест за PD-L1 може да се нарача како дополнителен тест

Експресијата на PD-L1 (врз база на имунохистохемиско одредување, анг. IHC) не корелира со тумор мутациското оптоварување (анг. tumour mutational burden,ТМВ). Затоа, тестирањето на PD-L1 и статусот на TMB би можеле да се надополнуваат меѓусебно при третман со канцер имунотерапија.7-9 Тестот за PD-L1 со IHC може да се нарача како дополнителен тест и истиот е бесплатен.
Поддршка за клиенти

Поддршка на клиентите за унапредување на грижата за пациентот

Ние нудиме поддршка за клиентите, базирана на големо знаење, експертиза и посветеност да ви помогнеме да ја обезбедите најдобрата можна грижа.

IHC, immunohistochemistry. PD-L1, programmed death-ligand 1.
References
  1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
  2. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed March 2019).
  5. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.
  8. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
  9. Hellmann MD et al. Cancer Cell 2018; 33: 843–852.e4.