Alt

Како до услугата од Foundation Medicine

Процес на нарачка

Лесен и едноставен процес на нарачка

Услугата од Foundation Medicine може да ја нарачате на лесен и едноставен начин. Резултатите ќе Ви бидат доставени за околу 14 дена од денот на прием на примерокот во нашата лабораторија 1-3 кое претставува време споредливо со времето потребно за изработка на други помалку сеопфатни тестови.1-3 Ве молиме консултирајте се со Вашиот надлежен лекар дали еден од трите расположливи теста претставува оптимален избор за вас.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗА ДА НАРАЧАТЕ ТЕСТИРАЊЕ ВЕ МОЛИМЕ КОНТАКТИРАЈТЕ ГО ЛОКАЛНИОТ ОВЛАСТЕН ДАВАТЕЛ НА FOUNDATION MEDICINE УСЛУГАТА .

Сања Механџиска, М-р. молекуларен биолог

е-пошта: sanja.mehandziska@zmc.mk

мобилен телефон: 075 892 271

Александра Стајковска, Дипл. молекуларен биолог

е-пошта: aleksandra.stajkovska@zmc.mk

мобилен телефон: 075 231 315

Лабораторија за генетика и персонализирана медицина

ПЗУ „ЖАН МИТРЕВ“

Ул. Бледски договор бр.8

1000 Скопје, РС Македонија

www.zmc.mk

Информирајте се како да нарачате

Процес на нарачка на услуга од Foundation Medicine

Инструкции за примерокот
Дополнителен тест за PD-L1

Тест за PD-L1 може да се нарача како дополнителен тест

Експресијата на PD-L1 (врз база на имунохистохемиско одредување, анг. IHC) не корелира со тумор мутациското оптоварување (анг. tumour mutational burden,ТМВ). Затоа, тестирањето на PD-L1 и статусот на TMB би можеле да се надополнуваат меѓусебно при третман со канцер имунотерапија.7-9 Тестот за PD-L1 со IHC може да се нарача како дополнителен тест и истиот е бесплатен.
Поддршка за клиенти

Поддршка на клиентите за унапредување на грижата за пациентот

Ние нудиме поддршка за клиентите, базирана на големо знаење, експертиза и посветеност да ви помогнеме да ја обезбедите најдобрата можна грижа.

IHC, immunohistochemistry. PD-L1, programmed death-ligand 1.
References
  1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
  2. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed March 2019).
  5. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.
  8. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
  9. Hellmann MD et al. Cancer Cell 2018; 33: 843–852.e4.