Како и секој човек, секој тумор има свои особености. Foundation Medicine обезбедува висококвалитетни услуги за геномско тестирање и за откривање на промени во ДНК што водат до раст на туморот. Овие информации им помагаат на докторите да го изберат најефикасниот третман за секој поединечен пациент, со што третманот ќе биде персонализиран.1–10

Сеопфатно генско тестирање

Со сеопфатното генско тестирање (генско профилирање) на Foundation Medicine темелно се анализираат над 300 гени за да се утврдат клинички значајни промени и потенцијално да се прошират можностите за лекување на пациентите.*1–5  Лекарите добиваат јасен, сеопфатен извештај кој содржи информации за клинички значајни промени во туморската ДНК, можните целни терапии, имунотерапија и достапните клинички студии.11

Our comprehensive genomic approach broadly analyses the tumour genome to identify clinically relevant alterations
Our portfolio of comprehensive genomic profiling services enables treatment strategies to be personalised for patients in diverse clinical situations

Високо квалитетни услуги

Нашите високо квалитетни услуги помагаат да се оптимизираат и персонализираат стратегиите за пациенти во различни клинички ситуации.7–9

Преглед на услуги

Foundation Medicine

Foundation Medicine е водечка компанија во светски рамки која нуди услуги во доменот на молекуларната анализа на туморите. Овие анализи им даваат можност на лекарите да ги поврзат пациентите со најновите тераписки пристапи, на тој начин трансформирајќи го во реалност концептот на персонализираната медицина за илјадници пациенти.

 

*Сеопфатното генско тестирање (профилирање) е метода за тестирање на тумори која користи технологија на секвенционирање од новата генерација (анг. NGS - Next Generation Sequencing), со која се проценуваат над 300 гени од туморските ДНК-молекули. На овој начин се утврдува дали има промена во некоја од четирите основни групи на можни промени во гените. Сеопфатното геномско тестирање може да се користи за анализа на секој тип на тумори.

References
 1. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 2. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 3. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 4. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 6. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 7. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
 8. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
 9. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
 10. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed March 2019).
 11. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/reporting (Accessed March 2019).
 12. FoundationOne®CDx FDA Approval Press Release, 2017. Available at: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm587273.htm (Accessed March 2019).
 13. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 14. Roche Media Release, 2018. Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed March 2019).